Kategori: İslami Analiz Yazıları

Bilinçli Bir Varlık Özgürleştirilebilir

Modern bilgi ve iktidar yapıları tarafından meşrulaştırılan her tür sömürgecilik, bugün bilimsel sömürgecilik şeklinde belirleyiciliğini sürdürüyor. Batılı bilgi ve iktidar sistemi tarafından, Batılı ve modern olmayan bilgi sistemlerinin değersizleştirildiği, marjinalleştirildiği ve dışlandığı günden bu yana, İslam, bir bilgi/siyaset/değer sistemi/dünya görüşü olmaktan çıkarılarak, yerel bilgi’ye ve yerel kültüre dönüştürülmüştür. Batılı bilgi ve iktidar yapıları, meşruiyetlerini nihailik…

Şizofrenik Parçalanmalar Ve Bilincin Ölümü

İslâm dünyası toplumları ve kültürleri, hayatın her alanında, modern-seküler dünya tarafından kendilerine dayatılan, sömürgeci bir gerçekliğe uyum sağlamaya çalışıyor. İslami tahayyül ve tasavvuru itibarsızlaştıran ve imkansız kılan bu gerçeklikle ilgili eleştirel bir algılama ve kavrama çalışması yapılmıyor. Müslümanlar olarak karşı karşıya bulunduğumuz hayati sorunlarla ilgili derin bir suskunluk içerisinde bulunduğumuz için, düşünce/zihin/kültür dünyamıza dayatılan sömürgeci…

Yanlış Bilincin Saltanatı

Müslümanlar olarak, üzerinde hiç konuşmak istemediğimiz, kamusal/toplumsal/siyasal gündeme kazandırmaya cesaret edemediğimiz, derin zaaflarımız, sorunlarımız, patolojilerimiz, yanılsamalarımız, yenilgilerimiz, yoksulluklarımız, yoksunluklarımız, sessiz çaresizliklerimiz olduğu halde, düşünsel/kültürel/entelektüel/felsefi işgale-tahakküme-hegemonyaya alıştığımız/alıştırıldığımız, bu tahakküm ve hegemonyayı içselleştirdiğimiz halde, entelektüel/kültürel/felsefi anlamda kendimize ait özgün hiçbir şeye sahip olmadığımız halde, maddi ihtiraslar ve sömürgecilik temelinde şekillenen saldırgan ve küstah bir dünya görüşünün, hayat…