Yazar: atasoymuftuoglu

Zaman Bile Sayılmayan Zamanlar

Röportaj: Ziya Gündüz Atasoy Ağabey, öncelikle yeni kitabın hayırlı olsun. Röportaja kitabın isminden başlayalım istiyorum. “Popülist Zamanlar Ölümcül İyimserlikler” kitaba neden böyle bir isim verdiniz? Hangi toplumda olursa olsun, popülizmin yükselişi, normalleşmesi, toplumsallaşması, içselleştirilmesi/ ilgili toplumda niteliğin, bilincin, bilgeliğin düşüşü, değersizleşmesi anlamı taşır. Popülizmin normalleştiği, normalleştirilebildiği toplumlarda, bugün, Türkiye’de yaşandığı üzere, basmakalıp propaganda klişeleri, bayağı…

“Daha Önce İslamcılık İddiasında Bulunan Kuşaklar, Sağ-Muhafazakar Popülizmi İçselleştirdiler”

Röportajı yapan: Mehmet Ali Başaran Genç arkadaşların hazırladığı, Atasoy Müftüoğlu Kitaplığı adlı internet sitesinde gezinirken geçmiş günlere gittim, üniversite yıllarına, Atasoy Müftüoğlu’nun Eskişehir’deki yazıhanesine. Her defasında bize birer simit ve çay ikram eder, kitapların dünyasından yola çıkarak kıymetli mi kıymetli bir muhabbete yelken açar, sorularımızı, sorunlarımızı dinler, geniş bilgi birikimi ve tecrübesi ışığında yolumuzu aydınlatır,…

Bilinçli Bir Varlık Özgürleştirilebilir

Modern bilgi ve iktidar yapıları tarafından meşrulaştırılan her tür sömürgecilik, bugün bilimsel sömürgecilik şeklinde belirleyiciliğini sürdürüyor. Batılı bilgi ve iktidar sistemi tarafından, Batılı ve modern olmayan bilgi sistemlerinin değersizleştirildiği, marjinalleştirildiği ve dışlandığı günden bu yana, İslam, bir bilgi/siyaset/değer sistemi/dünya görüşü olmaktan çıkarılarak, yerel bilgi’ye ve yerel kültüre dönüştürülmüştür. Batılı bilgi ve iktidar yapıları, meşruiyetlerini nihailik…

Şizofrenik Parçalanmalar Ve Bilincin Ölümü

İslâm dünyası toplumları ve kültürleri, hayatın her alanında, modern-seküler dünya tarafından kendilerine dayatılan, sömürgeci bir gerçekliğe uyum sağlamaya çalışıyor. İslami tahayyül ve tasavvuru itibarsızlaştıran ve imkansız kılan bu gerçeklikle ilgili eleştirel bir algılama ve kavrama çalışması yapılmıyor. Müslümanlar olarak karşı karşıya bulunduğumuz hayati sorunlarla ilgili derin bir suskunluk içerisinde bulunduğumuz için, düşünce/zihin/kültür dünyamıza dayatılan sömürgeci…

İslami Sorumluluğun İzinden Giderek

Modern ya da geleneksel yapıların zihin dünyamız üzerinde devam etmekte olan tahakkümü, düşünce dünyamız üzerindeki olumsuz etkisi, İslami bünyeyi edilgenliğe mahkum ediyor. Modernliğe ya da geleneğe yönelik her türlü öykünme, özgünlüğe, özgüvene, özgürlüğe, bağımsız üretkenliğe, entelektüel sorgulamalara ve cesarete hayat hakkı tanımıyor. Hangi yönde ortaya çıkmış olursa olsun, her tür öykünme/taklitçilik, zihinsel-algısal-entelektüel bağımlılığa, yorgunluğa ve…

Yanlış Bilincin Saltanatı

Müslümanlar olarak, üzerinde hiç konuşmak istemediğimiz, kamusal/toplumsal/siyasal gündeme kazandırmaya cesaret edemediğimiz, derin zaaflarımız, sorunlarımız, patolojilerimiz, yanılsamalarımız, yenilgilerimiz, yoksulluklarımız, yoksunluklarımız, sessiz çaresizliklerimiz olduğu halde, düşünsel/kültürel/entelektüel/felsefi işgale-tahakküme-hegemonyaya alıştığımız/alıştırıldığımız, bu tahakküm ve hegemonyayı içselleştirdiğimiz halde, entelektüel/kültürel/felsefi anlamda kendimize ait özgün hiçbir şeye sahip olmadığımız halde, maddi ihtiraslar ve sömürgecilik temelinde şekillenen saldırgan ve küstah bir dünya görüşünün, hayat…

Atasoy Müftüoğlu’nun Mekânları

HÜSEYİN SU / YENİ ŞAFAK Atasoy Müftüoğlu’nun gerek kendi oturduğu evleri, ’70’li yıllarda işlevine ve işleyişine vaziyet ettiği öğrenci (cemaat) evleri, gerek Gazve Kitabevi, gerek Eskişehir Belediyesinde memur olarak çalıştığı günlerde oturduğu odası ve gerekse kapanan son bürosuyla birlikte bugüne dek kullandığı dört ayrı bürosu, yeryüzünün bütün yollarının kesiştiği bir kavşak ve bütün yolcuların uğradığı,…

Atasoy Müftüoğlu ile Röportaj (İktibas Dergisi)

İktibas: Atasoy Ağabey!  Bizler ve okuyucularımız, İktibas dergisi sayfalarındaki güçlü ve etkili yazılarınızı, bu yazılarınızdaki ilkeli ve net duruşunuzu özlediğimizi bilmenizi istiyoruz. Bununla birlikte son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili düşünce ve değerlendirmelerinizi Müslüman kesimin büyük bir kısmı ve İktibas okuyucusu merak ediyor. Malumunuz olduğu üzere bu günlerde tarihin dönemeç noktalarından birini yaşıyoruz. Bu süreçte Müslümanların yaşadıkları…